X

Lütfen Para Birimi Seçiniz

Türk Lirası $ US Dollar
X

Lütfen Para Birimi Seçiniz

Türk Lirası $ US Dollar
USD

Hizmet ve Kullanım Sözleşmesi

AnasayfaHizmet ve Kullanım Sözleşmesi

İŞ BU SÖZLEŞME, WWW.ZEUSYAZİLİM.COM ÜZERİNDEN SÜREKLİ ERİŞİLEBİLİR OLUP, İLANEN YAYINLANMAKTADIR,HİZMET SATIN ALAN VEYA KİRALAYAN HERKES, ÖNCEDEN BU SÖZLEŞMEYİ OKUMUŞ, ANLAMIŞ VE KABUL ETMİŞ SAYILIR.

 1. TARAFLAR
  - Zeus Yazılım - Hosting - E-Ticaret ve SEO Hizmetleri, “Zeus Yazılım” olarak anılacaktır.
  -  Kullanıcı, Zeus yazılımını kullanan kişi ya da kuruluşu (yani sizi) ifade eder.

 2. SÖZLEŞME KONUSU
  Zeus Yazılım - Hosting - E-Ticaret ve SEO Hizmetleri Şirketi tarafından üretilen “TÜM” otomasyon yazılımının, aşağıda belirtilen usul ve esaslara göre, Kullanıcı tarafından satın alınması/kiralanması ve kullanımının sağlanması.
 1. LİSANS TÜRLERİ VE TEMİN EDİLMESİ
  3.1. Yazılımın lisans türleri ve fiyat bilgileri güncel olarak zeusyazilim.com web sitesi üzerinde belirtildiği gibidir. Lisanslar, tek bir alan adı üzerine tanımlanır ve bu alan adından başka bir alan adında veya alt alan adında kullanılamaz. Kullanıcı, kendisi için uygun gördüğü lisans türlerinden herhangi birini tercih edecektir. 

  3.2. Aylık ve Yıllık Lisans (Markasız)
  Bu lisans türünde yazılım, aylık ve yıllık olarak kiralanır ve yazılım üzerinde Zeus Yazılım markası ile ilgili herhangi bir marka bağlantısı bulundurma zorunluluğu yoktur. Herhangi bir sınırlandırma bulunmaz.

  3.3. Aylık ve Yıllık Lisans (Markalı)
  Bu lisans türünde yazılım aylık ve yıllık olarak kiralanır ve yazılım üzerinde Zeus Yazılım markası ile ilgili olarak “Powered by Zeus Yazılım” şeklinde bir marka bağlantısı bulundurma zorunluluğu vardır. Bu bağlantının herhangi bir şekilde kaldırılması, gizlenmesi veya görünmesini engelleyecek herhangi bir müdahale durumunda, kullanıcı satın almış olduğu lisansın aylık veya yıllık fark etmeksizin iptal edileceğini ve yapılan ödemenin hiçbir koşulda iade edilmeyeceğini peşinen kabul ve beyan eder. Yazılım üzerinde, aylık markalı lisans türü için 300 adet, yıllık markalı lisans türü için 1500 adet müşteri oluşturma limiti vardır. Bu limitler dolduğunda, yazılım üzerinde yeni müşteri kaydı yapılamaz. Müşteri oluşturma/kaydetme limitlerini kaldırmak veya yükselmek için  bir üst pakete fark ücreti ödeyerek yükseltme yapılmalıdır. Kullanıcı bunu kabul ve beyan eder.

  3.4. Ömürlük Lisans (Markasız)
  Bu lisans türünde yazılım ömürlük olarak satın alınır ve yazılım üzerinde Zeus Yazılım markası ile ilgili herhangi bir marka bağlantısı bulundurma zorunluluğu yoktur. Kullanıcı, yazılım lisansı için bir defa ödeme yapar ve ömür boyu kullanım hakkında sahip olur. Herhangi bir sınırlandırma bulunmaz.

  3.5. Lisansın Temin Edilmesi
  Lisans temini, www.zeusyazilim.com web sitesi üzerinden sağlanmakta ve işletilmektedir. Kullanıcı satın aldığı veya kiraladığı lisans bilgilerine www.zeusyazilim.com web sitesi üzerinden müşteri bilgileri ile giriş sağlayarak ulaşabilecek ve kurulum dosyalarını temin edebilecektir.

 2. LİSANS DEĞİŞİMİ / İPTAL VEYA DEVİR
  Lisans temini yapıldıktan sonra aylık ve yıllık lisans türlerinde herhangi bir şekilde lisans bilgisi değişimi, transferi veya iptali yapılmaz. Ömürlük lisans türlerinde ise kullanıcı, lisans bilgisini dilediğini herhangi bir zamanda herhangi bir ücret ödemeksizin değiştirebilir ya da bir başkasına devir edebilir. Devir alan kişi de aynı haklardan yararlanır. İptal işleminin yapılabilmesi için, WISECP yazılımının kendinden kaynaklı herhangi bir sorun, hata veya problemin olması ve bunun giderilememesi durumu esastır. Yazılım üzerinde bulunmayan herhangi bir özellik, yazılımın eksik, hatalı veya kusurlu olduğu anlamına gelmez. Kullanıcı, yazılımı satın alma veya kiralamadan önce, baştan uca incelemek gerektiği takdirde bilgi istemek ve kendisine uygun olup olmadığını teyit etmek ile yükümlüdür. Kullanıcı bunu kabul ve beyan eder.

 3. TEKNİK DESTEK
  5.1. Kullanıcı, satın aldığı veya kiraladığı Zeus yazılım lisansı ile ilgili olarak dilediği zaman teknik destek isteme hakkına sahiptir. Kullanıcı, teknik destek taleplerini www.zeusyazilim.com web sitesi üzerinden müşteri girişi sağlayarak “Destek Sistemi” aracılığı ile ilecektir. Bunun dışında destek hizmeti alamayacağını kabul ve beyan eder. Teknik destek yanıtlanma süreleri, yoğunluk durumuna bağlı olarak ortalama 24 saati bulabilir. Kullanıcı bu durumu kabul etmektedir. Teknik destek hizmetleri, yazılımın standart işleyişi ve yaşanacak sorun, hata ve problemler ile ilgilidir. Bunun dışında kalan hususlar destek kapsamında değildir. WISECP yazılım dosyaları üzerinde uygulanan hatalı ve geçersiz müdahaleler nedeniyle meydana gelen sorunlar, teknik destek kapsamında değerlendirilmez ve Sitemio’nun herhangi bir sorumluluğu bulunmaz. Bu gibi durumlarda kullanıcı, yazılımın orijinal dosyaları ve veri tabanını, tekrar sunucuya yükleme yaparak sorunu çözümleyeceğini kabul ve beyan eder.

  5.2. Kullanıcı, ZEUS yazılımının sorunsuz çalışması için gereken her türlü donanımı temin etmek ve devamlılığını sağlamak ile yükümlüdür. Bu donanımlar temel düzeyde, Kullanıcı’ya satın alım öncesi ve sırasında beyan edilmiştir. Bazı durumlarda, temel düzeyin üzerinde bir takım donanımsal ve yazılımsal ek özellik gerektirebilir. Kullanıcı, bu gibi durumlarda Sitemio'nun ek olarak beyan ettiği özelliklerin de temin edileceğini kabul ve beyan eder.

  5.3. Kullanıcı, ZEUS yazılımının "standart işleyişi dışında kalan" tüm hususlar için, ücreti mukabilinde destek hizmeti alacağını, Zeus Yazılım'ın bu gibi durumlarda iş yoğunluğuna bağlı olarak, ücreti mukabilinde olsa da bazı durumlarda destek hizmeti veremeyeceğini kabul ve beyan eder.

  5.4. Kullanıcı, ek olarak modül, istek ve düzenlemeler için Zeus Yazılım'ın belirleyeceği ücreti ayrıca ödeyeceğini kabul ve beyan eder. Kullanıcı yazılımda, sonradan yaptıracağı ek modül, istek ve düzenlemeler ile ilgili hak talebinde bulunamaz. Kullanıcı, yazılımın sadece kullanım lisansını almakta olduğu gibi sonradan yaptırdığı ek modül ve isteklerinde sadece kullanım hakkını satın almaktadır. Böylelikle Kullanıcı’nın yapılan ek modül, düzenleme ve isteklerin bir benzerinin başka bir müşteri veya siteye eklenmemesi veya genel satışta kullanılmamasını talep etme hakkı yoktur. (Eğer ek bir sözleşme veya anlaşma yok ise.)

 4. LİSANS ÖDEMELERİ VE ÖDEMELERİN TEMERRÜDE DÜŞMESİ
  Zeus Yazılım lisans ödemeleri, lisans temini aşamasında kredi kartı veya banka transferi yolu ile peşinen yapılır. Aylık kiralama yolu ile temin edilen lisansların her bir lisans dönemi 30 gündür. Son ödeme tarihi geçmiş lisanslar son ödeme gününün ertesi günü askıya alınır ve ödeme yapılmaması durumunda iptal edilir. Askıya alınan lisansa bağlı bulunan kullanıcı web sitesi üzerinde, otomatik olarak bir lisans uyarısı görüntülenecektir. Kullanıcı bunu peşinen kabul ve beyan eder. Ömürlük temin edilen lisanslarda, bir defaya ödeme yapılır ve tekrar ödeme yapılması gerekmez.

 5. GÜNCELLEMELER
  Zeus Yazılım üzerinde zaman zaman güncellemeler ve yeni sürümler uygulanmaktadır. Güncelleme işlemleri yönetici kontrol paneli > güncelleme merkezi üzerinden yapılmaktadır. 

 6. ÜÇÜNCÜ PARTİ ENTEGRASYONLAR VE APİLER
  Zeus Yazılım üzerinde bir takım api entegrasyonları mevcuttur. Bunlar, yazılım ile bağlantılı olmayan üçüncü parti ürün ve hizmetlerin, Zeus Yazılım ile entegre çalışabilmesi için geliştirilmiş api entegrasyonları ve modülleridir. Api entegrayonu bulunan üçüncü parti servislerin kendi alt yapılarında yaptıkları değişiklik veya hatalar sonucunda meydana gelebilecek aksaklıklarZeus Yazılım'ın sorumluluğunda değildir. Zeus Yazılım, bunların ömür boyu çalışacağına veya sorunsuzluğuna herhangi bir garanti sunmaz.

 7. SÖZLEŞMEDE YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLER
  Sitemio, dilediği zaman sitede sunulan ürünleri ve hizmetleri işbu sözleşme şartlarını kısmen veya tamamen değiştirebilir. Değişiklikler sitede yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır. Değişiklikleri takip ve kontrol etmek Kullanıcı’nın sorumluluğundadır.
 1. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI
  10.1. zeusyazilim.com da yer alan ünvan, işletme adı, marka, patent, logo, tasarım, ve ürünler tescilli veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet hakları site işleteni ve sahibi firmaya veya belirtilen ilgilisine ait olup, ulusal ve uluslararası hukukun koruması altındadır. İşbu sözleşmeye konu ürün ve hizmetlerden yararlanılması söz konusu fikri mülkiyet hakları konusunda hiçbir hak vermez.

  10.2. Zeus Yazılım'ın otomasyon yazılımı, e-ticaret yazılımlar, firmalara özel geliştirdiği entegrasyonlar v.s hiçbir şekilde çoğaltılamaz, yayınlanamaz, kopyalanamaz ve aktarılamaz. Bütünü veya bir kısmı izinsiz olarak kullanılamaz.

  10.3. Zeus Yazılım sadece web sitemiz, bayilerimizin web siteleri ve izinli iş ortaklarımız üzerinden satışı yapılmaktadır.
 1. SÖZLEŞMENİN BÜTÜNLÜĞÜ VE UYGULANABİLİRLİK
  İşbu sözleşme şartlarından biri, kısmen veya tamamen geçersiz hale gelirse, sözleşmenin geri kalanı geçerliliğini korumaya devam eder.

 2. TEBLİGAT
  İşbu Sözleşme ile ilgili taraflara gönderilecek olan tüm bildirimler, Zeusyazilim..com'un bilinen e-posta adresi ve kullanıcının üyelik formunda belirttiği e-posta adresi vasıtasıyla yapılacaktır. Kullanıcı, üye olurken belirttiği adresin geçerli tebligat adresi olduğunu, değişmesi durumunda 5 gün içinde yazılı olarak diğer tarafa bildireceğini, aksi halde bu adrese yapılacak tebligatların geçerli sayılacağını kabul eder.

 3. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ
  İşbu Sözleşme’nin uygulanmasından veya yorumlanmasından doğacak her türlü uyuşmazlığın çözümünde Van (Merkez) Adliyesi Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

Powered by WISECP
Top